Insiktsfulla samtal

Samtal med bollplank när du önskar en förändring, ändra tankesätt eller vill skapa nya perspektiv. Ett samtal där potential och möjligheter synliggörs när du själv har fastnat och är osäker på ditt nästa steg i din andliga resa. Kanske i resan att hitta din andliga gåva och livsuppgift eller kanske i något annat i livet. Ett område där du behöver reflektera och skapa en livsförändring.

Sker online via Teams eller Messenger chat.
En session är 45min.

600kr

Kategori:

Healingstugans insiktsfulla samtal

Du behöver sitta ostörd vid ett bord med papper och penna för att kunna göra eventuella övningar och skriva ner noteringar under samtalets gång. Därför sker insiktsfulla samtal online via Teams eller Messenger chat. Du bestämmer vad du vill prata om, så till samtalet behöver du ha tänkt ut ett område/förändring/tanke/uppgift som du vill samtala kring.

 

Referenser Healingstugans insiktsfulla samtal

Jaana har ett jätte bra bemötande, jag har varit på healing, insiktsfulla samtal och jag är jätte nöjd - henne kommer jag fortsätta gå till för jag fick ny energi, klarhet och vägledning som kändes jätte bra. Tack Jaana!
Hanna, 2020