Kristallhealing​

Allt består av energier, du och jag, så även kristaller. Har våra energier hamnat i obalans kan kristaller användas för att korrigera och återställa harmonin i kroppen. Kristallhealing är en metod där man lägger stenar/kristaller på eller runt kroppen. Kristallerna vibrerar i samklang med kroppens energier och kan därmed påverka kroppens energinivåer till balans och harmoni. Kristallhealing används för bl.a. chakrabalansering, vid stresshantering och aurarening.
Inför en kristallhealing är det viktigt att klienten meddelar vad hon/han behöver hjälp med så att passande kristaller förbereds inför sessionen.

Under en Kristallhealing session på Healingstugan får klienten ligga på en mjuk och behaglig säng med filtar och kuddar. Den lugna, välkomnande och behagliga atmosfären gör att alla känner sig välkomna och väl omhändertagna. Sessionen påbörjas med rening av auran med en kristall och sedan scannas klientens chakran med pendel för att se ifall det finns några obalanser i något av chakrana. Därefter läggs passande stenar/kristaller på eller runt kroppen. Klienten får ligga ostörd med kristallerna 30-45 min. Sedan kontrolleras ifall det kvarstår några obalanser i chakrana med hjälp av pendeln och avslutningsvis sopas auran med en kristall. En Kristallhealing session kan komma att kombineras med Reiki (på distans) om det finns behov för det.


Pris för privatperson på Healingstugans mottagning i Bålsta:

750 kr/session ca 60 min.
Boka kristallhealing här

Pris för företag: kontakta jaana@healingstugan.com för offert