Medical Reiki

Medical Reiki introducerades som ett komplement till den ordinarie behandlingen i USA för ca 2 decennier sedan. Reikin stöttar personens egna läkningsprocess och stärker, återställer och balanserar kroppens energi så att optimal läkning kan ske.
The National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) i USA, definierar Reiki som en komplementär metod som förstärker de traditionella och medicinska behandlingarnas kraft.
Tillvägagångssättet är att Medical Reiki Master lägger sina händer på eller precis ovanför en person före-, under- och efter behandlingen/operationen, med målet att underlätta personens egen
läkningsprocess under en operation eller vid annat sammanhang inom vården.
Reiki kan endast användas i positivt med syfte för läkning till kropp, sinne, känslor & själen och det är
ingen tro eller religion.

Kvalitetssäkring
Är certifierad Medical Reiki Master (CMRM) via Raven Keyes Medical Reiki International, LLC (RKMRI)
som i flera år har utbildat Medical Reiki Masters i USA. Raven Keyes Medical Reiki följer “The Gold Standards” och “Best Practices” som är utformad av Raven Keyes, grundare till RKMRI. Genom att följa ”The Gold Standards” och ”Best Practices” är patienternas säkerhet i fokus och lagar och regler i respektive land följs. Medical Reiki Masters diagnostiserar inte sjukdomar, eller påstår att en person kan botas, föreslår en alternativ medicin/kosttillskott (som exvis vitaminer) eller att rekommendera en klient att avsluta medicinska behandling. Det är olagligt i stort sett i alla länder. Läkarna kan diagnosera och rekommendera behandling och därför rekommenderas klienter att kontakta läkare om de känner sig
sjuka. All vår verksamhet kräver att vi har ansvarsförsäkring via Förenade Reikiförbundet i Sverige och vi är anslutna till Gefvert.


Medical Reiki Masters uppgift/uppdrag
En Medical Reiki Master har vidareutbildat sig för att förmedla Reikienergi till personer som är under medicinsk behandling. Reiki ger en upplevelse av lugn. Det parasympatiska nervsystemet aktiveras
när kroppen är i lugn, vila och inte stressad och det ökar förmågan att läka och den medicinska behandlingen kan fungera mer effektivt. Medical Reiki Masters uppgift är att vara ett stöd för patienten innan behandling, ge Reiki före-, under- och efter själva behandlingen.
Det kan vara i sitautioner som tandläkarbesök, operationer, förlossning, cellgiftsbehandling, dialys. Med andra ord där det kan vara en stressande upplevelse för personen.

Fördelar med Medical Reiki
Erfarenheten från vårdpersonalen med Reiki som komplement till patienter är att de bl.a. har noterat mindre blödningar under operation, patientens blocktryck är mer stabilt, mindre bedövning och smärtstillande medicin behövs efter operation, sjukhusvistelserna är kortare och patienterna läker snabbare. Reikienergierna hjälper patienten från de trauman som kan uppstå av operationer
och behandlingar. Genom att patienten är lugnare gör att personens egna läkningsprocess kan starta och verka före-, under- och efter behandlingen.

Upplevelser från patient och kirurg
Dr. Sheldon Feldman, head of breast surgery at New York-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center, har under flera år samarbetat med Medical Reiki Masters med bra resultat och i den
här filmen berättar han om sin erfarenheter av Reiki i operationsrummet:
https://www.ravenkeyesmedicalreiki.com/media

Nedan exempel på situationer då Medical Reiki rekommenderas
Blodcentral, laboratorium, sjuksköterskemottagning, kirurgiavdelning, rehabklinik, sjukgymnastik, dialyscentral, smärtklinik, BB, tandläkare, kiropraktik, palliativ vård, plastkirurgi, senior- & alzeimer vård, missbruksenhet, cancerklinik, veterinär- och djursjukhus.
Reiki rekommenderas också generellt till personer med sjuka anhöriga, sjukhuspersonal, eller andra yrkeskategorier som ofta får vittna och vara med om jobbiga situationer.

Exempel på ett Medical Reiki paket

  • Vi rekommenderar några Reiki sessioner innan behandling inom vården. Dels för att du ska ha träffat din Medical Reiki Master innan behandlingen, fått känna på Reikienergierna men också för att diskutera och komma överens om i vilka situationer du inte känner dig bekväm med närvaron av din Medical Reiki Master.
  • Dagen du ska besöka sjukhuset eller kliniken möter du din Medical Reiki Master vid entrén, som följer med dig och ger dig Reiki samtidigt som du tar emot behandling/operation. Din Medical Reiki Master följer med dig efter operation till uppvaket och fortsätter att ge dig Reiki tills din familj och anhöriga möter upp dig.
  • Efter behandling/operation får du Reiki sessioner för att bidra till att påskynda läkning och mindre efterkomplikationer.