Andlig coachning

Paket på 10 samtal som gör dig trygg i din andlighet och lägger grunden för din & vår nya värld. Dessa 10 samtal hjälper dig att öppna upp och stärka kontakten med ditt inre, synliggör vilka steg som är bra att ta och ger dig konkreta verktyg att arbeta med för ett väglett liv i balans. Du får bekanta dig med kroppens olika signaler, vad ett holistiskt helande är och hur det är att leva ett mer magiskt liv.


Huvudrubrikerna för respektive samtal:

 1. Vad är andlighet?
 2. Tacksamhet är ett trollspö
 3. Närvaro och att grunda sig
 4. Våra inre rum
 5. Min intention är…..
 6. Att vara vägledd
 7. Att vara i balans
 8. Kroppen som vägvisare
 9. Ett holistiskt helande
 10. Var är du nu?

Vi ses varannan vecka via Teams eller Messenger chat, så detta är ett program som sträcker sig över en 5 månadersperiod totalt. Varje samtal är 45-60 minuter långa men avsätt gärna lite mer tid före och framför allt efter samtalet för egna noteringar och reflektioner.

Kostnad: 7.500 kr. Det går bra med delbetalningar (ex via autogiro) under 6 månader, gör en notering om detta i kommentarsrutan på ordern i så fall.

 • Boka samtal här
 • Tänk på att: Andlig coachning är en samtalsform och inte en terapiform.