Mindfulness

Samhället idag är fyllt av förändringar, snabba puckar och stress som leder till irritation, sämre minne och spända kroppar. Med mindfulnessträning kan du lära dig att bättre hantera stress, undvika stressrelaterade sjukdomar och återhämta dig.

Du tränar upp ditt fokus, koncentrationsförmågan, lär dig att lugna ner tankarna som far runt i huvudet och göra en sak i taget. Ett sätt att lära känns sig själv och att bli vaknare för det som sker just nu. Även om du inte ”känner dig” stressad får du glädje av att Mindfulnessträna.

Kurser i mindfulness

Vad är Mindfulness?

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) kallas också för medveten närvaro. Medveten närvaro är en metod som används för att öka medvetenheten i nuet om det inre livet genom medvetna observationer av tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser – eller genom medveten observation av situationer och skeenden i omgivningen. Vid träning i Mindfulness, skiljer man mellan formellt och informellt övande. Det formella övandet i Mindfulness innebär meditationer i liggande, sittande och stående position samt meditation i rörelse såsom gående meditation och Mindfulness yoga. Det informella övandet sker i vardagssituationer. Det kan handla om att träna sig i att bibehålla fokus på det man gör medan man städar, diskar eller duschar och om att ta sig tid att lyssna på och möta den människa man har framför sig med fokuserad närvaro. Medveten närvaro handlar alltså om att öva på att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.

Effekter och forskning kring Mindfulness

Det finns en mängd med positiva effekter av Mindfulness och som varierar från person till person. Forskningen visar att det är en säker och fungerande metod mot stress, oro och höjer medvetenheten i vardagen, genom att skapa bättre förståelse och balans i livet. Med Mindfulness får utövaren bland annat ökad koncentrationsförmåga, mer energi och den lugnar nervsystemet. Immunförsvaret förbättras, aktiviteten ökar i vänstra frontalloben, något som tidigare studier visat är sammankopplat med mer positiva känslor. Många upplever att de får en bättre sömn. Listan kan göras lång och det finns tusentals forskningsrapporter som berättar om flera positiva effekter.