Reiki på distans för djur

Reiki på distans kan även skickas till djur. Det är väldigt individuellt hur djur upplever Reiki på distans. Någon somnar, någon kan bli lite orolig (speciellt vid första tillfället om djuret aldrig fått Reiki tidigare), någon stannar upp och stillar sig, sedan finns det dom djuren som inte ändrar beteende alls under behandlingstiden.
Osavsett hur/om djuret reagerar under behandlingstiden, kan alla djur ta emot Reiki energier. Reiki prioritetsläker, vilket innebär att den går dit där den bäst behövs för djuret här och nu.

Reiki på distans för djur utförs löpande varje onsdag klockan 21:00.

Boka Reiki på distans här senast dagen innan (tisdagen).
Anmälningar som kommer in senare får Reiki på distans nästkommande onsdag klockan 21:00.

Kostnad: 300 kr, ca 20 min