QIGONG

Vi saknar för närvarande lokal för passverksamheten varför det just nu inte bedrivs regelbundna Qigong-, eller Yogaklasser!

Det finns över 2000 stilar av Qigong. Qigong ger enligt en svensk studie positiva effekter för personer som drabbats av utbrändhet. Exempelvis ledde qigongträningen till minskad upplevd stress och minskad sjukfrånvaro. Detta då Qigongen erbjuder spänningslösande och stressreducerande övningar i kombination med andning.
Vi använder Tai Chi Akademins Qigong med en mängd övningar som är lättillgängliga, lustfyllda, funktionella och praktiskt tillämpbara.
Ett pass tar normalt ca 1 timme, men kan kortas ner vid behov. Jag är mobil och kan åka ut till er om ni är minst 8 personer. Det finns ingen maxgräns utan det är snarare storleken på lokalen som styr. Sommartid är det härligt att stå utomhus när vädret tillåter.

Below the text that I would like to get included on the top of each subpage under heading “pass” (Qigong, Yoga, Familjeyoga, Ungdomsyoga, Barnyoga):

Healingstugans Qigong-pass

Pris:
200 kr/person/tillfälle
Qigong, 6 tillfällen, 960 kr/person

Qigong/pausgympa för företag (morgon, lunch eller eftermiddag vid event): Kontakta jaana@healingstugan.com för offert.

Referenser Qigong:

”I simply look forward to your classes. I had heard about Qigong but did not have any idea what effect it would have on the body and more on the mind. A sense of tranquillity, peace and harmony prevails in my mind and body, a sense of letting go of the stress, of the tensions of the garbage that we carry with us always, for no reason. A feeling of lightness overcomes me once I get over with your class and the mind is relaxed for sometime until it again gets into a turmoil once I get back to my desk. I thank you for being so kind to volunteer and be able to take out your precious time and energy to impart and share your skills of Qigong that helps to uplift our spirits. It is in giving that one receives. God bless you for all your kindness. ”.

”Qigong had helped me to discover and be more aware of my body and mind. After every session I feel refreshed, energized, balanced and most importantly happier. You are a great teacher, Jaana. You radiate warmth and positivity, provide easy to follow instructions and make every Qigong class enjoyable. The Qigong poses had helped me a lot to release tensions and allow my body to be more flexible. Thank you, Jaana, and see you at the next class”

”I have participated in Jaana’s Qigong class and I have really enjoyed it. Jaana’s harmony in movement and instructions made me feel relax and my movements felt natural as I watched her and followed her movements. I highly recommend anyone who is interested in Qigong to try a Qigong class with Jaana”