UngdomsYoga

Vi saknar för närvarande lokal för passverksamheten varför det just nu inte bedrivs regelbundna Qigong-, eller Yogaklasser!

För tonåringar mellan 12-16 år.
Tonårstiden är en ansträngande period i livet. Dels är det de kemiska och växande processerna i kroppen och hjärnan, dels de högre förväntningar kring större ansvar som skola, samhället och omgivningen har. Många ungdomar har idag ökat stresspåslag, är rastlösa, har höga prestationskrav och behöver slappna av.

Yogan kan hjälpa och underlätta för tonåringen på många plan – balansera hormonutsöndringen, öka rörlighet och smidighet. Det viktigast av allt är att prestationerna läggs åt sidan i yogasalen, de får stressa av, koppla ifrån det sociala nätverket en stund och bara vara. Yogan fyller ett allt större behov i takt med att unga blir allt mer pressade och stressade.

Below the text that I would like to get included on the top of each subpage under heading “pass” (Qigong, Yoga, Familjeyoga, Ungdomsyoga, Barnyoga):


Varför ungdomsyoga?

• Under tonåren blir flera ungdomar stillasittande p.g.a mera studier, det stora intresset av TV- & dataspel och arbetet med att vara uppskattad på sociala medier – rörelse behövs för att undvika gamnacke och leva ett aktivt & hälsosamt liv.

• Högpresterande och idrottande ungdomar får ofta prestationsångest, skador och blir lätt stela i kroppen – i yogan sträcker vi ut kroppen, fokuserar mycket på det mentala och påverkar andningen mot en mer positiv riktning. Många elitidrottsmän berättar hur yogan har hjälpt dom i deras idrottskarriär och de ser att reflektion och meditation är en naturlig del i träningsupplägget och fungerar som ett fantastiskt komplement till idrotten.

• Med hjälp av yogan kan obalanser av olika slag; sömnsvårigheter, ångest, oro, rädsla och magont påverkas i positiv riktning. När ungdomarna får utrymme att stanna upp och reflektera får de möjlighet till att hitta en självkänsla, få självförtroende och hitta ökad glädje.

Healingstugans Ungdomsyoga pass

Pris:
Ungdomsyoga, 8 ggr, a´45 min 1.000 kr
Prova första gången för 185:- om du är osäker på om yoga är något för dig. Väljer du att fortsätta dras beloppet från kursavgiften.
Om kursen blir fullbokad har de som anmäler sig till hela kursen förtur.

Kontakt: jaana@healingstugan.com


Referenser Ungdomsyoga:

”Vi får positiva känslor och härlig styrka efter varje träning hos Jaana. Hon är en riktigt professionell instruktör som älska sitt jobb. ”