KRISTALLHEALING

En metod där man lägger stenar/kristaller på eller runt kroppen i olika mönster för bl.a. Chakrabalansering, stresshantering, aurarening. Kristallerna vibrerar i samklang med kroppens energinivåer och kan därmed påverka kroppens energinivåer till harmoni och balans.

En session är 45min.

600kr

Healingstugans kristallhealing

Under en Kristallhealing session på Healingstugan får klienten ligga på en mjuk och behaglig säng med filtar och kuddar. Den lugna, välkomnande och behagliga atmosfären gör att alla känner sig välkomna och väl omhändertagna. Sessionen påbörjas med rening av auran med en kristall och sedan scannas klientens chakran med pendel för att se ifall det finns några obalanser i något av chakrana. Därefter läggs passande stenar/kristaller på eller runt kroppen. Klienten får ligga ostörd med kristallerna 30-45 min. Sedan kontrolleras ifall det kvarstår några obalanser i chakrana med hjälp av pendeln och avslutningsvis sopas auran med en kristall. En Kristallhealing session kan komma att kombineras med Reiki (på distans) om det finns behov för det.