Föreläsningar/seminarium​

Jaana Norén är en uppskattad föreläsare som utifrån sina egna erfarenheter berättar, instruerar och inspirerar.
I.o.m sin långa erfarenhet och stora ”verktygsväska”, är hon flexibel och anpassar sitt program utifrån kundens behov.

exempel på Föreläsningar/seminarium/workshops:

• Qigong
Fakta, egna upptäckter/erfarenheter, prova-på

• Yoga
Fakta, egna upptäckter/erfarenheter, prova-på

• Mindfulness
Fakta, egna upptäckter/erfarenheter, övningar, prova-på

• Reiki
prova-på, 1 person i taget: ”Snabb-Reiki-på-stol”. Fakta, egna upptäckter/erfarenheter

• Föreläsningen: ”Energier påverkar mig – påverkar dom dig?”
Det finns människor som verkar ha outtömliga energidepåer, som uträttar en massa varje dag och som ständigt är i gång med olika projekt. Var kommer energin från? Hur kommer det sig att vissa människor är fulla av energi, medan andra måste slita hårt för att orka? En återkommande dröm många av oss har, är att få mer energi. Men hur får vi det? Jaana delar med sig av sin story, hur hon upptäckte att hon var känslig mot negativa energier och hur hon har lärt sig att tackla dom. Hon kommer att berätta vilka verktyg hon använder sig av idag och varför hon är så passionerat intresserad av ämnet.

• Meditation
Fakta, egna upptäckter/erfarenheter, övningar, prova-på


Genomförda föreläsningar:

Ericsson Connected, september 2016
Energier påverkar mig – påverkar dom dig? (föreläsning, prova-på Qigong)

Ericsson, Hälsoveckan, september 2017
Qigong (fakta, prova-på) samt snabb-Reiki-på-stol

Ericsson Connected, 25 januari 2018
Qigong Seminarium (föreläsning, prova-på)

Tele2, Hälsoveckan, 18 oktober 2018
Mindfulness Seminarium (föreläsning, fakta, prova-på)

Hjärnkoll, konstveckan i Uppsala, 14 november 2019
Vedic Art (föreläsning)