Företagskurs i mindfulness

Under 8 veckors företagskurs i Mindfulness, MBSR, får medarbetarna lära sig att hantera stress och oro bättre.
De utvecklar sin mentala kapacitet då de blir mer medvetna om hur hjärnan fungerar. De får större förståelse för hur tankarna styr dem och lär sig välja vad de vill lägga sin energi på. De övar tålamod och acceptans och blir mer medvetna om sig själva och sin omgivning. Medarbetarna får enkla och konkreta verktyg för att hantera och känna mindre stress vilket i sin tur ger en mängd positiva effekter som bättre sömn och lägre stressnivåer. Detta bekräftas av tusentals forskningsrapporter. När ni tränar på Mindfulness tillsammans, ger det en teambyggande effekt. Gruppen gör övningar tillsammans och reflekterar/diskuterar vilket bidrar till att de lär känna varandra bättre. Arbetsminnet förbättras och många upplever att de får en bättre koncentrationsförmåga med ökad effektivitet som följd.

Healingstugans företagskurs i mindfulness

Tid:
1 ½ timma/vecka, totalt 8 tillfällen/8 veckor.
Kontakta oss på jaana@healingstugan.com för schemaläggning av kursstart.

Plats:
På arbetsplatsen. Ev tillkommer reseersättning.

Investering & bokningsvillkor:
4.995 kr/person exkl. moms. Anmälan är bindande. Faktura skickas vid anmälan. Kompendium ingår.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.