Om GDPR:

GDPR står för Allmänna databeskyddsförordningen och är en ny lagstiftning från EU som trädde i kraft 25 maj 2018.
GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter inom hela EU.

Healingstugan hanterar personuppgifter för ändamål relaterade till verksamheten och lämnas inte ut/vidare till företag, organisationer eller andra privata aktörer utan ditt medgivande. Healingstugan lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige.

Kontaktuppgifter (namn, e-mailadress, mobil nummer) samlas in i direkt kontakt med dig som privatkund/företag/förening, som deltagare på informationsträffar, seminarier, mässor, marknadsträffar, yogapass, qigongpass. Denna information sparas med syfte att kontakta dig med information om framtida aktiviteter, erbjudande, nyhetsbrev. Kontaktuppgifter sparas så länge du ger ditt samtycke.

Kund/klientuppgifter (namn, adress, person-/organisationsnummer) anges på fakturor och kvitton och finns därmed sparade i Healingstugans bokföring. Dessa sparas så länge som det krävs enligt bokföringslagen.

  • Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Healingstugan då måste sluta skicka marknadsföring till dig eller radera alla dina kontaktuppgifter.
  • Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig hos Healingstugan.
  • Healingstugan är skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Detta gör du enklast via e-mail till adressen: jaana@healingstugan.com

jaana norén


Läs mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/ny-dataskyddslag-kompletterar-eus-dataskyddsforordning/