Privatkurs i mindfulness

Under 8 veckors privatkurs i Mindfulness, MBSR, får du lära dig att hantera stress och oro bättre och du utvecklar din mentala kapacitet då du blir mer medveten om hur din hjärna fungerar. Du får en större förståelse för hur dina tankar styr dig och välja vad du vill lägga din energi på. Du övar på tålamod och acceptans och blir mer medveten om dig själv och din omgivning. Du får enkla och konkreta verktyg för att hantera och känna dig mindre stressad vilket i sin tur ger en mängd positiva effekter som bättre sömn och lägre stressnivåer enligt tusentals forskningsrapporter.
När du tränar på Mindfulness lär du dig att njuta lite mer av livet! Här och nu!

Healingstugans privatkurs i mindfulness

Tid:
Du behöver inte delta speciell dag och tid utan gör kursen när det passar dig! Kursen erbjuds via förinspelade videos i Healingstugans låsta Mindfulness grupp på Facebook.
Varje session är 1 ½ timma lång, totalt 8 tillfällen. Du lyssnar in en session per vecka, så totala kurslängden är 8 veckor. Du kan när som helst få personlig hjälp och stöttning under kursperioden.
Boka din plats här

In English:
This Eight-week mindfulness-based stress-reduction course is also available in English. You don´t need to attend a special day or time but whenever it´s convenient for you! The course is offered via pre-recorded videos on Healingstugan’s closed Mindfulness group at Facebook.
Each session is 1 ½ hour long, 8 sessions in total. You listen to one session per week, so the total duration is 8 weeks. You get personal help and support at any time during the course.
Sign up here


Vid bokning av grupp med minst 5 deltagare är vi mobila och kan hålla kursen lokalt om inte avståndet är för stort. Ev tillkommer reseersättning.

Investering & bokningsvillkor:
För privatperson: 3.495 kr inkl moms. Anmälan är bindande. Kompendium ingår.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Ur kursinnehållet:

  • Introduktion medveten närvaro och acceptans.
  • Medvetenhetsträning. Inkännande av dig själv. Impulskedjan.
  • Medvetet inkännande av andra. Nio attityder och upplevelser.
  • Medveten kommunikation.
  • Automatiska reaktioner och vanemönster kring stress.
  • Medvetet handlande, mikropauser.
  • Medveten uppmärksamhet. Integration formell och informell praktik.
  • Mindfulness i vardagen.

Referenser Mindfulnesskurs, privat:

”Kursen överträffade mina förväntningar och gav mig så mycket mer än vad innehållsförteckningen visade. Jag fick lära känna mig själv på en mycket djupare nivå och det var en befrielse att få bort ryggsäcken som jag inte en visste att jag hade…
Det bästa var sättet du genomförde kursen på. Du är inte en person som bara kör agendan rakt upp och ner utan du går verkligen 200% in för att hjälpa varje individ i varje delmoment under resan. Fortsätt så! 10 stjärnor av 5!! Allt var perfekt. Jag kan absolut, utan tvekan, gå kurs hos dig igen”


”I wanted to learn meditation formally and I got quite a few sessions with you on the same. It also did guide me on how to manage stress in my work environment. Our job can get stressful, at times and this learning does help to be more aware and proactively manage stress. I found the poem read-outs right after the meditation sessions quite nice. They were creative and gave a sense of flow to the entire structure.”

”Mindfulnesskursen överträffade mina förväntningar och var en fantastisk resa. Har fått en klar ökad medveten närvaro på alla plan. Jag ser, hör och känner av så mycket mer i min vardag.”