Qigong

Det finns över 2000 stilar av Qigong. Qigong ger enligt en svensk studie positiva effekter för personer som drabbats av utbrändhet. Exempelvis ledde qigongträningen till minskad upplevd stress och minskad sjukfrånvaro. Detta då Qigongen erbjuder spänningslösande och stressreducerande övningar i kombination med andning.Vi använder Tai Chi Akademins Qigong med en mängd övningar som är lättillgängliga, …

Qigong Läs mer »