Reiki

Många har idag en stressig och ohälsosam livssituation, både på jobbet och på fritiden, med spänningar och värk i rygg och axlar, musarm, känslan av att inte räcka till och så vidare. Mentala spänningar sätter sig ofta fysiskt i kroppen på olika sätt. Många känner sig dränerade på energi.
Reiki ger en möjlighet till återhämtning, energipåfyllning och stressreducering!


Kurser i reiki

Många som har fått Reiki behandling och känner vilka positiva effekter den ger, önskar att lära sig Reiki själva. Det är en fantastisk känsla att få möjligheten till egenvård när man själv vill. Reiki utbildningen är uppdelad i tre steg; grundutbildningen (Reiki I), vidareutbildningen (Reiki II) och lärarutbildningen (Reiki Master).

En Reiki I och en Reiki II utbildning erbjuds per termin.


Reiki – vad är det?

Reiki är en uråldrig men samtidigt modern japansk behandlingsform. En form av healing som har tusenåriga rötter i bl.a. Tibet. Den har också sitt ursprung i qi gong och den kinesiska medicinen.
Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder ”universell” och ki, som betyder ”livsenergi” och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Reiki kan tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte ”tro på healing” för att det ska fungera.
Reikienergin strömmar från givarens händer till mottagaren och påverkar varje individ på ett väldigt personligt sätt. Resultatet efter varje session beror på behovet (inte alltid uppenbara) hos den person som får Reiki. Reiki prioritetsläker, det vill säga att den arbetar med det som mottagaren har störst behov av att få hjälp med för tillfället.


Reiki – hur fungerar det?

Precis som blodet flödar runt i blodådrorna i kroppen, flödar energin runt i energibanor. Ibland kan det uppstå störningar/blockeringar i energiflödet. Vår energi påverkas starkt av våra tankar och känslor; negativa tankar försämrar flödet, medan positiva tankar och känslor stärker flödet.
Givaren har i uppgift att gå igenom energibanorna, känna efter hur energin flödar och ev lösa upp de blockeringar som finns. Vissa områden på kroppen behöver kanske en extra dos av energi medan andra delar behöver stabiliseras. Reiki prioritetsläker, det vill säga att den arbetar med det som mottagaren har störst behov av att få hjälp med för tillfället. Klienten känner själv hur energin växlar och upplever hur det ibland känns kallt och/eller varmt under sessionen. Reikin helar kroppen genom att den flödar in till de blockerade delarna, renar energibanorna och laddar dom med den positiva energin så att kroppen får en chans att läka.


Hur används Reiki?

Alla kan ta emot Reiki och den är inte farlig för någon. Det finns Reikiterapeuter på sjukhus i delar av världen då man via forskning och studier har kommit fram till att Reiki påskyndar läkning efter exempelvis en operation och erbjuder därför Reiki som ett komplement till den traditionella sjukvården.
Även om Reikin bidrar till läkning inom många områden kan den aldrig ersätta medicinska diagnoser och behandlingar. Vid allvarligare problem ska alltid läkare uppsökas först. Om en person med allvarlig sjukdom vill blir behandlad med Reiki, bör denne även fortsätta att gå till sin läkare.
Reiki (traditionella Usui system) – är godkänd och rekommenderad av WHO, World Health Organisation. WHO är en gigantisk organisation med 193 medlemmar, däribland samtliga EU-länder och är ett riktvisande och kordinerande organ för världens hälsofrågor som arbetar i organisationen FN (Förenta Nationerna). På WHOs hemsida finns rapporter om Reiki. Det här är ett bevis på att Reiki är en välfungerande och uppskattad komplementär metod. Rapporterna finns på adressen: http://www.who.int/en/ (skriv Reiki i search-rutan). Reiki används som ett komplement till den traditionella sjukvården i många delar av världen då man genom forskning har bevisat Reikis positiva påverkan. Reiki (traditionella Usui system) används i dagsläget på exempelvis 71 st sjukhus i USA i flertalet stater. Hartford sjukhus rapporterar att Reiki ger betydande smärtlindring för patienter som har opererats etc.


Reiki på företag?

Reiki är godkänd som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Det innebär att om du har ”friskvårdspeng” på jobbet kan du använda den till Reiki. För dig som är arbetsgivare innebär det att Reiki är avdragsgilla på samma sätt som exempelvis massage. Anställda till arbetsgivare som erbjuder friskvårdsbidrag till sina anställda och använder Benifys förmånsportal, kan köpa en tjänst/aktivitet hos Healingstugan via Benify portalen. Reiki erbjuds på företag i Stockholmsområdet vid schemaläggning/bokning av fyra eller flera medarbetare i rad/dag där avskilt utrymme för massagebänk finns. Reiki som rehabiliterande friskvård – en god investering i personalens hälsa! En mycket effektiv teknik för att slappna av och släppa stress.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *