Meditation

Meditation (kontemplation) är en metod som gör det möjligt att koncentrera sina tankar och på sikt uppnå ett tillstånd av inre lugn, sinnesfrid och avslappning.Genom regelbunden meditation skapas en bättre helhetshälsa och höjd koncentrationsförmåga. Meditation, yoga och djupare avslappning minskar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet och ökar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet vilket är väldigt …

Meditation Läs mer »